Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversitedir. (Sıralama: 201-300)
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2020)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 201-300, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2019)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2018)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Öğretim
Gıda Mühendisliği lisans programımız Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış öğrenciler yetiştirir.
MÜDEK akreditasyonu
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 30 Eylül 2021’den itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden akredite edilmiştir.
Öğretim Üyeleri

 

   

Prof. Dr. Sait Aykut AYTAÇ

(Bölüm Başkanı)

 

Telefon:

0 312 297 71 13

E-mail:

aytac@hacettepe.edu.tr 

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Gıda Mikrobiyolojisi 

Patojen Bakteriler 

Gıda End. Hij. ve Sanitasyon

 


 

Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI

 

Telefon:

0 312 297 61 46

E-mail:

ihb@hacettepe.edu.tr 

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Biyosensörler 

Enzim Elektrotlar 

Enzim Teknolojisi

Enzim Kinetiği

 


 

Prof. Dr. Vural GÖKMEN

 

Telefon:

0 312 297 71 08

E-mail:

vgokmen@hacettepe.edu.tr 

Kişisel Web Sayfası

Google Akademik

 

 


 

Prof Dr. Dilek SİVRİ ÖZAY

 

Telefon:

0 312 297 62 11

E-mail:

sivri@hacettepe.edu.tr 

 

Çalışma Konuları:

Hububat Bilimi ve Teknolojisi 

Hububat Proteinleri 

Enzimler ve Enzim Saflaştırılması 

Reoloji

 


 

Prof. Dr. Z. Yeşim ÖZBAŞ

 

Telefon:

0 312 297 71 12

E-mail:

yesim@hacettepe.edu.tr 

CV

 

Çalışma Konuları:

Gıda Mikrobiyolojisi

 


 

Prof. Dr. Ümran UYGUN

 

Telefon:

0 312 297 71 17

E-mail:

umran@hacettepe.edu.tr 

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Gıda Kontaminatları 

Pestisit Kalıntıları 

Fonkiyonel Gıdalar 

Gıda Katkıları

 


 

Prof. Dr. Halil VURAL

(Dekan)

 

 

Telefon:

0 312 297 71 16

E-mail:

ghalil@hacettepe.edu.tr

 

 

 

Çalışma Konuları:

Et Teknolojisi 

Gıda Toksikolojisi

 


 

Prof. Dr. Arzu  BAŞMAN

 

Telefon:

0 312 297 71 15

E-mail:

basman@hacettepe.edu.tr 

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Hububat Bilimi ve Teknolojisi 

Gıda Kimyası

 


 

Prof. Dr. Ali TOPCU

(Bölüm Başkan Yrd.)

 

Telefon:

0 312 297 62 58

E-mail:

atopcu@hacettepe.edu.tr

Kişisel Web Sayfası

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Süt İşleme Mühendisliği 

Süt Bilimi ve Teknolojisi

Gıda Makine ve Ekipmanları

Gıda İşlemede ve Muhafazada Yeni Yöntemler

Gıda Kalite Kontrol

 


 

Prof. Dr. Remziye YILMAZ

 

Telefon:

0 312 297 71 06

E-mail:

remziye@hacettepe.edu.tr

 

 

Çalışma Konuları:

Gıda Biyoteknolojisi ve Genetik Mühendisliği 
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda ve Genombilim
Gıda Biyokimyası ve Enzim Bilimi 
Gıda Güvenliği, Kalite Kontrol ve Akreditasyon 
Risk Değerlendirme ve Risk İletişimi 
Gıda Güvenilirliği ve İklim Değişikliği 
Biyoenformatik

 


 

Doç. Dr. F. Ceyda DUDAK ŞEKER

 

 

Telefon:

0 312 297 71 03

E-mail:

ceyda@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Biyoteknoloji

 


 

 

Dr. Seda Elikoğlu

Telefon:

0 312 297 71 00

e-posta:

yildirims@hacettepe.edu.tr

ORCID: 0000-0002-5067-0139
ScopusID: 57203749333

 

Çalışma Alanları:

Süt Proteinleri

Protein Kimyası

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Burçe ATAÇ MOGOL

 

 

Telefon:

0 312 297 7100

E-mail:

burcea@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Termal Proses ve Gıda Kimyası

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BULAT

Telefon:

0 312 297 7100

E-mail:

tbulat@hacettepe.edu.tr

Çalışma Konuları:

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi

Süt Kimyası ve Biyokimyası

Fermantasyon Teknolojisi

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DOĞAN CÖMERT

(Bölüm Başkan Yrd.)

Telefon:

0 312 297 7100

E-mail:

ezgi.dogan@hacettepe.edu.tr

Çalışma Konuları:

Gıda Kimyası

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Ecem Evrim ÇELİK

Telefon:

0 312 297 7100

E-mail:

ecemevrim@hacettepe.edu.tr

Çalışma Konuları:

Gıda Kimyası

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Aytül HAMZALIOĞLU

Telefon:

0 312 297 62 61

e-posta: 

aytulhamzalioglu@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

Çalışma Alanları:

Gıda Kimyası ve Beslenme

In vitro Sindirim

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan GÜNAYDIN DAŞAN

 

Telefon:

0 312 297 71 00

E-mail:

beyhang@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Konuları:

Biyoteknoloji 

Biyomühendislik

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Tolgahan KOCADAĞLI

 

Telefon:

0 312 297 62 61

E-mail:

tolgahan@hacettepe.edu.tr

 

Çalışma Konuları:

Gıda Kimyası ve Analizleri

Maillard Reaksiyonu ve Karamelizasyon

Aroma Kimyası

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan TAŞ

 

Telefon:

0 312 297 62 61

E-mail:

neslihangoncuoglu@hacettepe.edu.tr

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Gıda Kimyası ve Analizleri

Maillard Reaksiyonu ve Karamelizasyon

Biyoaktif Bileşikler

 

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Nur YAZĞAN

Telefon: 

0 312 297 71 00

e-posta: 

nuryazgan@hacettepe.edu.tr

Çalışma Alanları:

Süt Teknolojisi

Biyosensör

Nanopartikül

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Cemile YILMAZ

 

Telefon: 

0 312 297 71 00

e-posta: 

cemileyilmaz@hacettepe.edu.tr

 

 

Çalışma Alanları:

Gıda fermantasyonu

Biyojenik aminler

Triptofan ve türevleri

Biyoaktif bileşikler 

Atık değerlendirme

 

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Elif YOLAÇANER  

 

Telefon:

0 312 297 71 05

E-mail:

eyolacaner@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

Google Akademik

 

Çalışma Konuları:

Gıda Teknolojisi

Mikrodalga İşleme