Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversitedir. (Sıralama: 201-300)
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2020)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 201-300, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2019)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2018)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Öğretim
Gıda Mühendisliği lisans programımız Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış öğrenciler yetiştirir.
MÜDEK akreditasyonu
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 30 Eylül 2021’den itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden akredite edilmiştir.
Proje Çalışması

GMÜ 440 Proje çalışması dersinin içeriğinde her akademik yılda 10 seminer gerçekleştirilecektir. Öğrencilere 3 seminere devam etmeme hakkı tanınacak ve bunun üzerindeki devamsızlıklarda öğrenci F1 notu ile başarısız sayılacaktır. Seminerlerde kazanılan farkındalığın ölçülmesi amacıyla her seminerin sonrasında öğrencilerden seminer ile ilgili raporlar toplanacak ve değerlendirilecektir. Öğrencilerin seminer raporlarından aldıkları notlar GMÜ 440 dersinin geçme notuna da %30 düzeyinde katkıda bulunacaktır. Öğrencilerin seminer sonrası hazırlayacakları seminer rapor şablonuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 

GMÜ 440 Proje Çalışması dersinin her öğrenci grubu için standart hale getirilmesi için öğrencilerin bu ders kapsamında yeni bir fikir geliştirmeleri, bu doğrultuda literatür taramalarını yapmaları ve geliştirdikleri fikirlerin uygulamaya aktarılabilmesi için projelendirmeleri ve bu çalışmaları proje önerisi formatında yazılı halde sunmaları için yönlendirilmelerine karar verilmiştir. Ders kapsamında laboratuvar uygulaması yapılan gruplarda ise yapılan çalışmanın proje raporu formatında hazırlanmasına karar verilmiştir. Uygulamalı ve teorik çalışmalar için kullanılacak olan  proje raporu şablonlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. 

Seminer Rapor Şablonu

Teorik Proje Rapor Şablonu

Uygulamalı Proje Rapor Şablonu