Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversitedir. (Sıralama: 201-300)
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2020)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 201-300, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2019)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2018)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Öğretim
Gıda Mühendisliği lisans programımız Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış öğrenciler yetiştirir.
MÜDEK akreditasyonu
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 30 Eylül 2021’den itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden akredite edilmiştir.
MÜDEK Eğitim Amaç ve Çıktıları

Eğitim Amaçları

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları,

1.   Sahip oldukları mühendislik bilgileriyle, ulusal ve uluslararası projeler üretir ve yönetir, gıda güvenliği ve etik ilkeleri dikkate alarak gıda üretim sistemlerini ve süreçlerini analiz eder ve tasarlar.

2.   Gıda alanınında önde gelen özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında mühendis veya üst düzey yönetici olarak çalışırlar veya girişimci olarak iş gücü yaratırlar.

3.   Yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendilerini geliştirirler, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde akademisyen/ araştırmacı olarak çalışırlar.

Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTISI 1: Matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin yanısıra gıda bilimi ve gıda teknolojisi konularında yeterli altyapıya sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 2: Temel bilim, mühendislik, gıda bilimi ve teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gıda mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar ve uygun yöntemler geliştirerek çözer.

PROGRAM ÇIKTISI 3: Gıda üretim sistemlerini ve sürecini analiz eder, yeni gıda ürünlerini ve üretim sistemlerini istenen gereksinimleri karşılamak üzere ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık ve etik konularını gözününde bulundurarak tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

PROGRAM ÇIKTISI 4: Karmaşık mühendislik problemlerinin, gıda üretim süreçlerinin ve ürünlerin analizi için deney tasarlar, uygular, sonuçlarını analiz eder ve yorumlar.

PROGRAM ÇIKTISI 5: Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgiye ve girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 6: Gıda mühendisliğini ilgilendiren güncel sorunların farkındadır ve gıda mühendisliği uygulamalarının toplum sağlığı, çevre ve gıda güvenliği üzerine etkileri konularında ve bu uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 7: Mesleki sorumluluk bilincine sahiptir, etik değerleri korur ve etik ilkelere uygun davranır, gıda mühendisliği ile ilgili standartlar hakkında bilgiye sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle kendini yenileme becerisine sahiptir, gıda alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek için veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilgiye erişir ve değerlendirir.

PROGRAM ÇIKTISI 9: Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 10: Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve disiplinler arası takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

PROGRAM ÇIKTISI 11: Etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak Türkçe ve İngilizce iletişim kurar, rapor hazırlar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilir, etkin sunum yapabilir, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.