Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversitedir. (Sıralama: 201-300)
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2020)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 201-300, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2019)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2018)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Öğretim
Gıda Mühendisliği lisans programımız Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış öğrenciler yetiştirir.
MÜDEK akreditasyonu
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 30 Eylül 2021’den itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden akredite edilmiştir.
Staj

Bölümümüzde zorunlu staj süresi otuz (30) iş günüdür. Bu süre, bir kuruluşta (30 iş günü olarak) veya biri en az on (10) iş günü olmak üzere birkaç kuruluşta tamamlanabilir. Öğrenciler, 4. yarıyıl sonundan itibaren staj yapmaya hak kazanırlar. Staj; Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ nce onaylanan endüstri kuruluşları ve/veya araştırma laboratuarlarında, ders ve final dönemleri dışındaki tarihlerde gerçekleştirilebilir. Staj yapılacak kuruluşun bulunması, öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak bazı işletme ve kurumlar tarafından zaman zaman Bölümümüze staj kontenjanları da gönderilmektedir. Bunlar bölüm panolarında ilan yoluyla duyurulur ve öncelikli başvuru esasıyla dağıtılır.

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren staj, 8. yarıyılda kayıtlı bir ders olarak değerlendirilmeye başlanacak ve transkripte işlenecek şekilde not verilecektir. 8. yarıyıl sonunda mezun olabilmek için stajların, 4. yarıyıl sonundan başlamak üzere yaz tatilleri ve yarıyıl tatillerinde gerçekleştirilmesi ve en geç 8. yarıyıl kaydına gelindiğinde 30 iş günü stajın tamamlanmış olması gerekmektedir.

STAJ İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI
Öğrenciler, staj bağlantısı kurdukları kuruluşları, en geç Mart ayının son cuma günü mesai bitimine kadar Staj Koordinatörlüğü’ ne bildirirler. Koordinatörün kuruluşa onay vermesi durumunda süreç aşağıdaki gibi yürütülür.
Öğrenci, bölüm web sayfasından sağlayacağı;
1. İş Yerine Başvuru ve Kabul Formu 
2. Beyan ve Taahütname Formu

eksiksiz doldurarak Staj Koordinatörü veya yardımcısına onaylatır ve sonrasında staj yapacağını beyan ettiği kuruluşa göndererek/götürerek kuruluş yetkilisine de onaylatarak, en geç Mayıs ayının sonuna kadar Staj Koordinatörlüğü’ne geri getirir. Bu belgelerin tamamlanmasının ardından zorunlu staj için gerekli olan “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” süreci, resmi kanallardan H.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ nca yürütülür (yaklaşık 3 hafta sürmektedir). Sigorta işlemleri tamamlandığında bölüme ve staj yapılacak kuruluşa bilgi verilmektedir. Sigorta işlemi tamamlanmadan zorunlu staj süreci asla başlatılamamaktadır. Yukarıda anılan iki belgede yer alan staj tarihleri dışında yapılan stajlar, zorunlu staj kapsamına
alınmamakta, geçersiz sayılmaktadır.


Mayıs ayı sonunda öğrenciler 2 adet vesikalık fotograf, İş Yerine Başvuru ve Kabul Formu'nu  staj yapılacak kurum yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş biçimde staj koordinatörlüğüne getirmelidir. Beyan ve Taahütname Formu da öğrenci tarafından dolduralarak İş Yerine Başvuru ve Kabul Formu ile birlikte staj koordinatörüne iletilmelidir. Aksi takdirde üniversite tarafından gerçekleştirilecek sigorta işlemleri başlatılamayacağı için stajın gerçekleşmesi mümkün olamayacaktır. Sigorta işlemlerinin 3-4 hafta sürdüğü göz önüne alınarak staj tarihinin doğru seçimi önemlidir. Sigorta işlemlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, sigorta giriş belgelerini staj yapacakları kuruluşa gitmeden önce bölümden teslim almak zorundadır.
Bu işlemler eksiksiz tamamlandıktan sonra, öğrenci web sayfasından sağladığı staj karnesini ve staj defteri ilk sayfalarını Koordinatör’ e onaylatır ve bu belgeler ile sigorta belgesi ile stajını yapacağı kuruluşa gidebilir. Bu belgeler kesinlikle staj tarihinden önce onaylatılmalıdır, staj bittikten sonra asla onaylanmaz ve staj geçersiz sayılır. Staj sonrasında, staj yapılan kuruluş yetkililerince onaylanmış staj karnesi ve staj defteri en geç stajı takip eden yarıyıl başında, ekle-sil haftasının son günü Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ ne teslim edilir. Bu tarihten sonra getirilen belgeler asla kabul edilmez ve staj geçerli sayılmaz.
Öğrenci toplam 30 gün olan zorunlu stajları dışında, isteğe bağlı olarak, karşı kuruluşla anlaşabilirse fazladan, dilediği stajı da yapabilir. Ancak bu, değerlendirme ve sigorta kapsamında olmayacağı için, üniversitemiz sorumluluğunda değildir. İsteğe bağlı staj için de staj koordinatörlüğünün bilgilendirilmesi öğrenci açısından yararlı olacaktır.
 

Staj Belgeleri

Staj Defteri


Prof. Dr. Dilek Sivri Özay
Bölüm Staj Koordinatörü

 

Arş. Gör. Seda Elikoğlu

Arş. Gör. Kamil Urgun

Staj Koordinatör Yardımcıları