Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversitedir. (Sıralama: 201-300)
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2020)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 201-300, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2019)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2018)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Öğretim
Gıda Mühendisliği lisans programımız Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış öğrenciler yetiştirir.
Prof. Dr. Ayhan Temiz

 

 

 

 

Lisans Dersleri:

Verilmekte Olan Dersler

Ders Kodu
Ders Adı
GMÜ207
Genel Mikrobiyolojiye Giriş (2)
GMÜ215
Genel Mikrobiyoloji (18)
GMÜ225
Genel Mikrobiyoloji Lab. (53)
GMÜ348
Enzim Bilimi ve Teknolojisi (2)
GMÜ440
Proje Çalışması (18)

Önceki Dönemlerde Farklı Kodlar ile Verilen Dersler

Ders Kodu
Ders Adı
GMÜ 1000
Özel Konular (15)
GMÜ 131
Biyoloji (1)
GMÜ 216
Genel Mikrobiyoloji Lab. (3)
GMÜ 307
Genel Mikrobiyolojiye Giriş (6)
GMÜ 363
Enzim Bilimi (3)
GMÜ 364
Enzim Bilimi (26)
GMÜ 466
Enzim Bilimi ve Teknolojisi (6)
KMG 105
Temel Mikrobiyoloji (2)
KMG 203
Mikrobiyolojik Gıda AnaIizleri (2)
KMG 204
Mikrobiyolojik Gıda Analizleri (2)

 

Lisansüstü Dersleri:

Ders Kodu
Ders Adı
 
GMÜ 501
 
GMÜ 513
 
GMÜ 543
 
GMÜ 601
 
GMÜ 603
 
GMÜ 610
 
GMÜ 611
 
GMÜ 612
 
GMÜ 613
 
GMÜ 618
 
GMÜ 619
 
GMÜ 623
 
GMÜ 633
 
GMÜ 639
 
GMÜ 653
 
GMÜ 673
 
GMÜ 705
 
GMÜ 732
 
GMÜ 784
 
GMÜ 785
 
GMÜ800
 
GMÜ801
 
GMÜ804
 
GMÜ826
 
GMÜ829
 
GMÜ859
 
GMÜ900
 
 
 
Seminer (1)
 
 
 
 
İleri Gıda Mikrobiyolojisi (7)
 
 
 
 
Enzim Bilimi ve Teknolojisi (12)
 
 
 
 
İleri Gıda Biyokimyası (4)
 
 
 
 
Mikoloji (1)
 
 
 
 
Süt İşleme Mühendisliği (2)
 
 
 
 
Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol (1)
 
 
 
 
İmmunoloji (2)
 
 
 
 
Kimyasal Mikrobiyoloji (3)
 
 
 
 
Seminer (1)
 
 
 
 
İleri Gıda Mikrobiyolojisi (2)
 
 
 
 
Teknik ve Endüstriyel Mikrobiyoloji (4)
 
 
 
 
Starter Teknolojisi (3)
 
 
 
 
Enzim Teknolojisi (6)
 
 
 
 
Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon (1)
 
 
 
 
Gıda Toksikoloji (5)
 
 
 
 
Özel Konular (6)
 
 
 
 
Seminer (4)
 
 
 
 
Teknik Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji (3)
 
 
 
 
İleri Gıda Toksikolojisi (4)
 
 
 
 
Özel Konular (11)
 
 
 
 
Seminer (2)
 
 
 
 
İleri Gıda Mikrobiyolojisi (7)
 
 
 
 
Gıda Ve İmmünoloji (4)
 
 
 
 
Gıda Mikolojisi ve Mikotoksinler (3)
 
 
 
 
Enzim Teknolojisi (15)
 
 
 
 
Özel Konular (22)
 
 
 

Araştırma Makaleleri (SCI-expended kapsamındaki dergilerde yanınlananlar) 

 • Yilmaz, R; Temiz, A; Acik, L; Keskin, AC, "Genetic Differentiation of Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus and Streptococcus thermophilus Strains Isolated from Raw Milk Samples Collected from Different Regions of Turkey", FOOD BIOTEC, Cilt 29, Baskı 4, Sayfa 336-355, 2015

 • Togay, SO; Temiz, A; Celebi, A; Acik, L; Yalcin, SS, "Investigation of potential virulence genes and antibiotic resistance characteristics of Enterococcus faecalis isolates from human milk and colostrum samples", TURK J BIOL, Cilt 38, Baskı 3, Sayfa 357-364, 2014

 • Bagci, U; Temiz, A, "Microbiological Quality of Fresh-Squeezed Orange Juice and Efficacy of Fruit Surface Decontamination Methods in Microbiological Quality", J FOOD PROT, Cilt 74, Baskı 8, Sayfa 1238-1244, 2011

 • Temiz, A; Sener, A; Tuylu, AO; Sorkun, K; Salih, B, "Antibacterial activity of bee propolis samples from different geographical regions of Turkey against two foodborne pathogens, Salmonella Enteritidis and Listeria monocytogenes", TURK J BIOL, Cilt 35, Baskı 4, Sayfa 503-511, 2011

 • Togay, SO; Keskin, AC; Acik, L; Temiz, A, "Virulence genes, antibiotic resistance and plasmid profiles of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium from naturally fermented Turkish foods", J APPL MICR, Cilt 109, Baskı 3, Sayfa 1084-1092, 2010

 • Sener, A; Temiz, A, "Efficacy of some commercial disinfectants against the bacterial isolates from a poultry slaughterhouse in Turkey", ANN MICROBI, Cilt 57, Baskı 1, Sayfa 101-108, 2007

 • Temiz, A; Togay, SO; Sener, A; Guven, G; Rzaev, ZMO; Piskin, E, "Antimicrobial poly(N-vinyl-2-pyrrolidone-alt-maleic anhydride)/poly(ethylene imine) macrocomplexes", J APPL POLY, Cilt 102, Baskı 6, Sayfa 5841-5847, 2006

 • Acik, L; Temiz, A; Celebi, A; Arslan, S; Yilmaz, R, "Protein patterns and plasmid profiles of the bacterial strains isolated from a poultry slaughterhouse in Ankara, Turkey", FOOD TECH B, Cilt 43, Baskı 3, Sayfa 255-262, 2005

 • Temiz, A; Yilmaz, R; Saglam, N; Ulger, C, "High fructose syrup production from whey lactose using microbial beta-galactosidase and glucose isomerase", MILCHWISSEN, Cilt 58, Baskı 3, Sayfa 121-124, 2003

 • Kartal, IB; Saldamli, I; Temiz, A, "Comparison of Biochemistry Analyzer with Teles method for the determination of lactose", MILCHWISSEN, Cilt 54, Baskı 1, Sayfa 7-9, 1999

 • Temiz, A; Yilmaz, R, "Whey crystalline lactose as a main constituent in growth and counting media for lactococci and Streptococcus thermophilus", INT J DAIRY, Cilt 51, Baskı 1, Sayfa 30-34, 1998

 • Temiz, A; Yilmazer, AN, "Identification of lactic acid bacteria isolated from tarhana during fermentation", ACT ALIMENT, Cilt 27, Baskı 3, Sayfa 277-291, 1998

 • Yilmaz, R; Temiz, A, "Lactose crystallization from deproteinized whey in an ethanol-water system", MILCHWISSEN, Cilt 52, Baskı 11, Sayfa 629-631, 1997

 • Pirkul, T; Temiz, A; Erdem, YK, "Fortification of yoghurt with calcium salts and its effect on starter microorganisms and yoghurt quality", INT DAIRY J, Cilt 7, Baskı 8, Sayfa 547-552, 1997

 • Ozbas, ZY; Temiz, A, "Comparison Of Methods For Enumeration Of Escherichia coli in Raw-Milk Samples", J Fd Sci M, Cilt 26, Baskı 5, Sayfa 248-251, 1989

 

Kitaplar

 • Temiz, A. (2016) Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Yenilenmiş 7. Baskı. Hatipoğlu Yayınları, Ankara. 291s.

 

Kitap Bölümleri

 • Temiz, A. (2016) Enzimler. Gıda Kimyası. 5. Baskı.  İ. Saldamlı (Ed). s. 319-409. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

 • Saldamlı, İ., Temiz, A. (2016) Aminoasitler, Peptitler ve Proteinler. 5. Baskı. Gıda Kimyası. İ. Saldamlı (Ed). s.227-317. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

 • Temiz, A. (2015) Gıdalarda Mikrobiyal Gelişmeyi Etkileyen Faktörler. Gıda Mikrobiyolojisi. A. Ünlütürk, F. Turantaş (Ed). 4. Baskı. s. 53-82. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 • Temiz, A. (2015) Gıdalarda İndikatör Mikroorganizmalar. Gıda Mikrobiyolojisi. A. Ünlütürk, F. Turantaş (Ed). 4. Baskı. . s.85-106. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.

 

Ders Notları

 • Temiz, A. (2016). General Microbiology. Ders Notu (GMÜ 215 Genel Mikrobiyoloji). Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. Ankara. 147 s.

 • Temiz, A. (2016). Genel Mikrobiyolojiye Giriş. Ders Notu (GMÜ 207 Genel Mikrobiyolojiye Giriş). Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. Ankara. 77 s.

 • Temiz, A. (2014). Enzymology. GMÜ 348 (Enzim Bilimi ve Teknolojisi) Ders Notu. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. Ankara. 67 s. (+ 19 s Enzim Bilimi Uygulama Notları).

 

Araştırma Makaleleri (SCI-expanded kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yayınlananlar)

 • Mumcu, A. Ş, Temiz, A. (2014) “Effects of prebiotics on growth and acidifying activity of probiotic bacteria”, Gıda, 39 (2), 71-77.

 • Temiz A., A. Ş. Mumcu, A. Ö. Tüylü, K. Sorkun , B. Salih (2013) “Antifungal activity of propolis samples collected from different geographical regions of Turkey against two food-related molds, Aspergillus versicolar and Penicillium aurantiogriseum”, Gıda, 38 (3), 135-142.

 • Toğay Özmen, S., Temiz, A. (2011) “Gıda kaynaklı enterokokların gıda ve insan sağlığı yönünden önemi”, Gıda, 36 (5), 303-310.

 • Temiz, A.,  Ufuk B., Toğay Özmen S. (2011) “Efficacy of different decontamination treatments on microbial population of leafy vegetables”, Gıda, 36 (1), 9-15.

 • Bağcı, U., Temiz, A. (2006) Taze portakal sularının mikrobiyolojik kalitesi ve meyve dekontaminasyon yöntemlerinin mikrobiyolojik kalite üzerine etkisi.  Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi. 4, 2, 1. www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060201.pdf

 • Şener, A., Temiz, A. (2004) Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri. Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi. 2, 10, 1-28. www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf

 • Vazgeçer, B., Temiz, A. (2004) Broilerlerden klasik kültürel  yöntemlerele Salmonella izolasyonunda çeşitli yöntem modifikasyonlarının denenmesi. Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi. 2, 11, 29. www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041102.pdf

 • Vazgeçer, B., Temiz, A. (2004) Salmonella izolasyonu ve tanımlanması. Orlab On-line Mikrobiyoloji Dergisi. 3, 4, 1-27. www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050401.pdf

 • Özkaya, Ş., Temiz, A. (2003) Aflatoksinler: Kimyasal Yapıları, Toksisiteleri ve Detoksifikasyonları. ORLAB On-line Mikrobiyoloji Dergisi. 1, 1, 1-21. www.mikrobiyoloji.org/dergi.htm.   

 • Yılmaz, R.., Temiz, A. (2003) Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus deldruechii subsp. bulgaricus’un klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak tanımlanması ve karakterizasyonu. ORLAB On-line Mikrobiyoloji Dergisi. 1, 5, 1-24. www.mikrobiyoloji.org/dergi.htm.   

 • Alper, N., Temiz, A. (2001) Gıdalardaki biyojen aminler ve önemi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 58, 2, 71-80.

 • Acar, J., Temiz, A. (2000) Alicyclobacillus türleri ve meyve suları açısından önemi. Gıda Bilimi ve Teknolojisi. 5, 1, 33-37.

 • Özbaş, Y., Temiz, A.,Köksel, H. (1992) Işınlamanın buğday ununda mikrobiyal yük üzerine etkisi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 49,2,97-102.

 • Saldamlı, İ., Vrijhoef,L. A. Temiz, A. (1991) The stability of aspartam in yoghurt. Egyptian Journal of Dairy Science. 19,2,249-257.

 • Temiz, A. (1991) Peptonlaştırılmış peynir altı suyu proteininin mikrobiyolojik besiyerlerinde kullanılabilirliği. Gıda. 16,5,319-324.

 • Temiz, A.,Pirkul, T. (1991) Farklı bileşimlerde üretilen tarhanaların kimyasal ve duyusal özellikleri. Gıda. 16,1,7-13.

 • Temiz, A., Çelik, S. (1990) Ankara’da pazarlanmakta olan pastörize ve UHT sütlerde antibiyotik varlığının belirlenmesi. Gıda. 15,4,204-210.

 • Temiz, A.,Pirkul, T. (1990) Tarhana fermentasyonunda kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler. Gıda. 15,2,119-126.

 • Saldamlı, İ. Temiz, A. (1990) Teknolojik zorululuklarla kullanılan bazı katkı maddelerinin toksik etkileri üzerinde son bulgular. Gıda Sanayii. 19,42-44.

 • Temiz, A. (1989) Et ve et ürünlerindeki laktobasillerin tanımlanmaları için geliştirilen tanımlama tabloları. Gıda. 14,6,385-391.

 • Temiz, A., Aytaç, S. A. (1989) Aspergillus cinsi küflerin tanımlanması. Gıda. 14,1,51-56.

 • Temiz, A., Öner, Z. (1988) Ankara’daki iki ayrı süt işletmesine gelen çiğ sütlerde antibiyotik varlığının belirlenmesi. Gıda. 13,4,289-295.

 • Saldamlı, İ.,Temiz, A. (1988) Ankara’da tüketime sunulan Maraş dondurmalarının kaliteleri üzerinde araştırmalar. Sütçülük. 3,7-8,17-21.

 • Özbaş, Z. Y., Temiz, A. (1988) Çeşitli gıdalarda E.coli sayımında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Doğa Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi 12,3,214-228.

 • Temiz, A., Saldamlı, İ., Özbaş, Z. Y. (1988) Gıda toksikolojisindeki parametreler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 45,1, 67-75

 • Temiz, A. (1988) Gıda sanayiinde temizlik ve dezenfeksiyon. Gıda Sanayii. 10,39-45.

 • Temiz, A. (1988) Gıdalardaki doğal toksik bileşikler. Gıda. 9,5,271-277.

 • Temiz, A., Acar, J. (1988) Bitkisel gıdalardaki doğal toksik bileşikler. Gıda. 9,1,29-39.

 • Temiz, A. (1985) Bazı antibiyotiklerin yoğurt bakterilerinin asit geliştirme özellikleri üzerine etkileri. Gıda. 10,6,377-388.

 • Temiz, A., Köksal, O., Aşan, T. (1979) Ülkemizdeki çocuk mamalarının iki ayrı yöntemle mikrobiyolojik analizleri. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi. 11,3-4,285-302.

 

Tebliğler

 • Bağci, U.., SİNE ÖZMEN TOĞAY, Ayhan Temiz. “Human Milk As A Potential Source Of Probiotics: Bacteriocin Producing and Cholesterol Lowering Ability”, EuroFoodChem XVIII. Upcoming Challenges in Food Science. October 13-16, 2015. Madrid, Spain. Abstract Book, Poster, FUN-P-286 

 • Toğay Özmen, S., Ayhan Temiz. “Anne Sütü Kaynaklı Enterococcus faecalis izolatlarının Antibiyotik Dirençlilik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Türkiye 11 Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Bildiriler Kitabı, P140  (poster bildiri,), p. 146.

 • Toğay Özmen, S., Ayhan Temiz. “Sucuk Kaynaklı Enterococcus faecalis ve Enterococcus faeciu’um Gıda Güvenliği Yönüyle Değerlendirilmesi”, 1. Et Ürünleri “Sucuk” Çalıştayı” 2-3 Aralık 2010 Kuşadası, Aydın, Bildiriler Kitabı (poster bildiri), p. 114-118.

 • Toğay Özmen, S., Ufuk Bağcı, Ayhan Temiz, Fatih Akdemir, Tayfun İde. “Some Technological Characteristics Enterococcus Faecium S1-5 Strain Isolated from Turkish Sausage”, EFFoST Annual Conference on Food and Health” 10-12 Novenber, 2010, Ireland, Abstract Book CD (poster bildiri), PS2.38.

 • Bağci, U., Ayhan Temiz. “Microbiological Quality of Fresh Squeezed Orange Juice Consumed in Ankara, Turkey”, TUBİTAK-MAM 3rd International Congress on Food and Nutrition” 25-27 April, 2009, Antalya, Turkey, Abstract Book (poster bildiri), p.107.

 • Toğay Özmen, S., Ayten Celebi, Leyla Acik, Ayhan Temiz, “Plasmid profıle and antibiotic resistance of enterococci isolated from some naturally fermented foods in Turkey”, TUBİTAK-MAM 3rd International Congress on Food and Nutrition” 25-27 April, 2009, Antalya, Turkey, Abstract Book (poster bildiri), p. 107-108.

 • Bağci, U., Ayhan Temiz. “The Effect of Varıous Surface Decontamınatıon Methods on Orange Surfaces Inoculated wıth E. Coli.” The SAFE Consortium 2nd International Congress on Food Safety Novel Technologies and Food Quality, Safety and Health'”, 27- 29 April 2009, Girona, Catalunya, Spain (poster bildiri).

 • Toğay Özmen, S., Ayhan Temiz, “The presence and importance of enterococci in naturally fermented Turkish white cheese”, The SAFE Consortium 2nd International Congress on Food Safety 'Novel Technologies and Food Quality, Safety and Health'”, 27- 29 April 2009, Girona, Catalunya, Spain (poster bildiri) Abstract Book, P25, 138-139.

 • Toğay Özmen, S., Bağcı, U., Esra Agel, Ayhan Temiz. 2009. “Identification of lactic acid bacteria from human milk”, The SAFE Consortium 2nd International Congress on Food Safety 'Novel Technologies and Food Quality, Safety and Health'”, 27- 29 April 2009, Girona, Catalunya, Spain (poster bildiri), Abstract Book, P24, 138.

 • Toğay Özmen, S., Bağcı, U., A. Temiz. 2009. “Doğal fermente sucuklarda enterokok varlığı ve önemi”, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Poster bildiri, 27-29 Mayıs 2009, Van, Bildiri Kitabı, 877-880.

 • Şener, A., Temiz, A. 2008. Preparation and characterization of pectin microspheres  for microencapsulation of probiotic bacteria. First European Food Congress, 04-09 November 2008, Ljubljana, Slovenia, Delegate Manual, number O14.4 (sözlü sunum).

 • Şener, A., Temiz, A. 2008. The effects of certain prebiotics on the resistance to acid, bile and cold storage of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum. First  European Food Congress, 04-09 November 2008, Ljubljana, Slovenia, Delegate Manual, number P043 (poster).

 • Şener, A., Temiz, A., Toğay, S. Ö., Bağcı, U. 2008. Çeşitli prebiyotiklerin Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12’nin gelişimi ve asitlik geliştirme özelliği üzerine in vitro etkileri.  Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (poster bildiri) Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 889-892. 

 • Toğay, S. Ö., Temiz, A., Bağcı, U. 2008. Fitaz geninin Saccharomyces cerevisiae’ya aktarımı ve bunun gıda endüstrisi açısından önemi.  1. Ulusal Maya Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Sempozyumu, 30-31 Mayıs 2008, Bursa (sözlü bildiri), Sempozyum Kitabı, S-08-B, p.9.

 • Şener, A., Mısırlı, Y., Çetin, F. B. E., Denkbaş, E. B., Temiz, A. 2008. α-amilazın manyetik özelliğe sahip aljinat küreler içerisine immobilizasyonu. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (poster bildiri), Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 433-436.

 • BAĞCI, Ufuk (Ar. Gör.), Sine Özmen Toğay (Ar. Gör.), Ayhan Temiz (Prof. Dr.), “Çiğ Tüketilen Sebzelere Uygulanan Yüzey Dekontaminasyon Yöntemleri. Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, 21-23 Mayıs 2008, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı (poster bildiri),  s.173-176.

 • Şener, A., Temiz, A. 2007. In vitro study of some prebiotic properties of levan-type exopolysaccharide. Central European Symposium on Industrial Microbiology and Microbial Ecology-Power of Microbes in İndustry and Environment 2007.  September, 19-22, 2007. Zadar, Croatia, Programme and Abstracts,.Microorganisms as Health Promoters, P26, p.78 (poster bildiri)

 • Şener, A., Temiz, A. 2007. Effects of fructooligosaccharide and inulin on cold storage stability of Lactobacillus acidophilus La-5. Central European Symposium on Industrial Microbiology and Microbial Ecology-Power of Microbes in İndustry and Environment 2007. September, 19-22, 2007. Zadar, Croatia, Programme and Abstracts,.Microorganisms as Health Promoters, P27, p.79 (poster bildiri)

 • Şener, A., Temiz, A. 2007. In vitro effect of prebiotics on the growth and acidifying activity of Lactobacillus acidophilus La-5. 5th International Congress on Food Technology. Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World, March, 9-11, 2007. Thessaloniki, Greece Proceedings,.Volume 3, p. 299-303.

 • Toğay, S.Ö., Temiz, A. 2007. Human Breast Milk: A Source of Probiotics. 5th International Congress on Food Technology. Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the Real World, March, 9-11 , 2007. Thessaloniki, Greece. Proceedings,.Volume 3, p. 324-327.

 • Temiz, A., Şener, A., Tüylü, A.Ö., Sorkun, K., Salih, B. 2006. Antibacterial activity of propolis samples from different geographical regions of Turkey against two food-borne pathogens, Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes. EurBee Second European Conference of Apidology 2006, 10-14 September 2006, Prague, Czech Republic. Proceedings of the Second European Conference of Apidology, 109-110.

 • Temiz, A., Sorkun, K., Şener, A., Gençay, Ö. , Tüylü, A.Ö. 2006. Propolis ve Antimikrobiyal Aktivitesi. Türkiye 9. Gıda Kongresi. 24-26 Mayıs 2006, Bolu. Kongre Kitabı, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 33. 109-112.

 • Temiz, A., Toğay S.Ö., Bağcı, U. 2006. Marul, roka ve maydanoz örneklerine uygulanan yüzey dekontaminasyon yöntemlerinin mikrobiyolojik kalite üzerine etkisi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi (V. International Nutrition and Dietetics Congress). 12-15 Nisan 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. Kongre Kitabı (Congress Proceedings), Sözlü Bildiriler SII 43, 225-226.

 • Şener, A., Temiz, A. 2005. Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanların Etkinliklerinin Belirlenmesi. Gıda Kongresi 2005, 19-21 Nisan 2005, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir. Sözlü Bildiriler, 142-149.

 • Temiz, A., Şener, A., Yılmaz, R., 2003. Tavuk işletmesinden izole edilen koliform bakteriler ve E. coli’nin tanımlanmasında kullanılan bazı klasik yöntemler ile API 10 S test kitinin karşılaştırılması (Poster tebliğ)(Bildiri Özetleri Kitabı, s.83). I. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü ( 29 Eylül-1 Ekim 2003, Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye/İstanbul)

 • Özkaya, Ş., Temiz, A., Yılmaz, R., 2003. Ülkemizde aflatoksin sorunu yaşanan bazı gıdalarda aflatoksin B1’in azaltılması veya giderilmesinde Flavobacterium aurantiacum’un etkinliğinin araştırılması (Sözlü bildiri)(Bildiriler Kitabı, s.153-158). Ulusal Mikotoksin Sempozyumu. 18-19 Eylül, 2003, İstanbul.

 • Yılmaz, R., Temiz, A., Açık, L., Çelebi, A.,. 2003. Çiğ sütlerden izole edilen ve tanımlanan Streptococcus salivarius subsp. thermophilus suşlarının RAPD-PCR ve SDS-PAGE teknikleri ile karakterizasyonu (Bildiriler Kitabı, s.95-102). Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu. 22-23 Mayıs, 2003, Bornova/İzmir.

 • Temiz, A., Açık, L., Yılmaz, R., Çelebi, A., 2002. Bir tavuk kesimhanesinden izole edilen ve tanımlanan Salmonella, Staphylococcus ve koliform bakterilerinin plazmit DNA profilleri (Özetler Kitabı, s.104). XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 4-7 Eylül, Malatya (Poster tebliğ)

 • Çelebi, A., Yılmaz, R., Açık, L., Temiz, A. 2001. Identification and Characterisation of Salmonela and Coliform Bacteria Isolated from Poultry Slaugherhouse by Using SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis. (Abstracts, p.71). 1st Eurasion Congress on Molecular Biotechnology. October 17-21, 2001, Trabzon-Turkey (Poster tebliğ)

 • Temiz, A., Yılmaz, R., Sağlam, N., Ülger, C. 2001. Peynir Suyu Permeatından Mikrobiyal Kaynaklı β-Galaktosidaz ve Glukoz İzomeraz Enzimlerinden Yararlanılarak Yüksek Fruktoz İçerikli Şurup Üretimi. Kongre Bildirileri (Bildiriler Kitabı, s.12). XII. Biyoteknoloji Kongresi. 17-21 Eylül, 2001, Ayvalık/Balıkesir.

 • Temiz, A., Yılmaz, R., Sağlam, N., Ülger, C. 2000. Whey lactose hydrolysis in an aqueous two-phase system by β-galactosidase of Aspergillus oryzae. Kongre Bildirileri (Congress Abstract Book, p.114). 4th International Conference on Agro and Food Physics (16-20 May 2000, İstanbul)( Poster tebliğ)

 • Temiz, A., Pirkul, T., Erdem, Y.K. (2000) Yoğurtların kalsiyum tuzlarıyla zenginleştirilmesi ve bunun yoğurt kalitesi ile starter mikroorganizmalar üzerine etkisi. Kongre Bildirileri (Congress Proceeding, p. 21-211). III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi ( 12-15 Nisan 2000, Hacettepe Üni. Kongre Merkezi), Ankara 

 • Saldamlı, İ.,Temiz A.,Özbey, F., Vazgeçer, B. (1998) The effect of gamma irradiation on the chemical, microbiolojical and sensorial properties of red and black pepper and cumin. 3rd International Conference on Agro and Food Physics. 6 May 1998, Lublin, Poland.

 • Vazgeçer, B., Temiz, A. (1998) Karabiber, kırmızıbiber ve kimyonun mikrobiyolojik özellikleri üzerine farklı dozlarda uygulanan gamma ışınlarının etkisi. Kongre Bildirileri (Kongre Bildiri Kitabı, s.263-274). Gıda Mühendisliği Kongresi. 16-18 Eylül 1998, Gaziantep.

 • Yılmaz, R., Temiz, A. (1997) Deproteinize peynir suyundan bir etil alkol-su karışım sisteminden yararlanılarak peynir suyu kristalize laktozu elde edilmesi (Kongre Bildiriler Kitabı, s.1-6). Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu. 22-23 Eylül 1997, Ankara.

 • Temiz, A., Yılmaz, R. (1997) Peynir suyu kristalize laktozunun streptokokal starterler için mikrobiyolojik besiyerinde kullanılabilirliği. Bildiri Özetleri, KÜKEM Dergisi, 20, 3,  14-15. 10. KÜKEM Kongresi. 25-27 Eylül 1997, Mersin.

 • Temiz, A., Yılmazer, A. N. (1997) Tarhana fermentasyonunda izole edilen laktik asit bakterilerinin tanımlanması. Bildiri Özetleri, KÜKEM Dergisi, 20, 3,  106-107. 10. KÜKEM Kongresi. 25-27 Eylül 1997, Mersin.

 • Temiz, A. (1997) Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon T.C. Sağlık Bakanlığı Gıda Denetimi Hizmetiçi Semineri (Gıda Denetçisi Eğitim Materyali, 1998. s. 521-535. T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü. Aydoğdu Ofset, Ankara). 16-25 Haziran 1997, Ankara.

 • Özbaş, Z.Y., Temiz, A. (1993) Biochemical and rheological behaviour of Lactobacillus acidophilus in yoghurt. Sixth European Congress on Biotechnolgy (Abstract Books, Volume I, MO233) 13-17 June 1993, Firenze. 2p.

 • Temiz, A., Pirkul, T. (1991) Farklı bileşimlerde üretilen tarhanalarda fermentasyonun gelişimi ile ürünlerin kimyasal ve duyusal özellikleri. Bildiri Özetleri, KÜKEM Dergisi. 7. KÜKEM Kongresi. 16-18 Eylül 1991, Adana.

 • Özbaş, Z. Y., Temiz, A. (1989) Çeşitli gıdalarda E. coli sayımında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. Sempozyum Bildiri Kitabı, s.156-160. I. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu. 5-7 Eylül 1989, Ankara.

 

Projeler

TÜBİTAK

 • Temiz, A. 2009. Gıdalardan İzole Edilen Enterococcus faecalis ve E. faecium’un Plazmid Profili, Virulens Genleri ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi. TÜBİTAK TBAG Hızlı Destek Programı Projesi, Proje No:108T265), Proje Yürütücüsü. 

 • Temiz, A. 2003. Tavuk kesimhane ve işleme ünitelerinde HACCP uygulaması ve kontrolun TÜBİTAK TARP 2404  no’lu projesi (Proje Yürütücüsü), Proje yürütücüsü.

 • Temiz, A. 2003. Pastörize sütlerden izole edilen Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’un tanımlanmaları, plasmid profillerinin çıkarılması ve bunların karekterizasyonu. TÜBİTAK TBAG-1797 no’lu projesi,  Proje yürütücüsü

 • Temiz, A. 1987. Çeşitli gıdalarda E. coli sayımında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması üzerine bir araştırma. TÜBİTAK VHAG-674 no’lu projesi (Yeşim Z. Özbaş’ın Yüksek Müh. Tezi olarak 1987 yılında tamamlanmıştır), Proje yürütücüsü

 • Temiz, A. 1998. Ticari önemi olan bazı baharatlarda gamma ışınlarının mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikler üzerine etkisi. TÜBİTAK TOGTAG 1738 no’lu projesi (Betül Vazgeçer ve Fatih Özbey’in Yüksek Müh. Tezi olarak 1998 yılında tamamlanmıştır). Proje yürütücüsü

 

DPT

 • Türkiye piyasasında tüketime sunulan gıdalarda mikotoksin, hormon, ağır metal iyonları ve çeşitli kalıntıların saptanması. DPT 91 K 120950 no’lu projesi, Araştırıcı.

 • Peynir suyu laktoz permeatından mikrobiyal kaynaklı b-galaktosidaz ve glukoz izomeraz enzimlerinden yararlanılarak yüksek fruktoz içerikli şurup üretimi. DPT 95K 120410-9 no’lu projesi, Proje yürütücüsü. 2001 yılında tamamalanmıştır.

 • İlaç içilirken alınan bazı sıvıların biyoyararlanım üzerine etkileri. DPT 90 K 12490 no’lu projesi. Gazi Ü. Ecz. Fak. İle ortaklaşa olarak yürütülmüş ve 1991-1993 yılında tamamlanmıştır, Araştırıcı

 • Laktozu hidrolize edilmiş içme sütü üretiminde enzim elektrodu (on-line) kontrol sistemlerinin kullanılması. DPT 95 K 120 410 no’lu projesi, Araştırıcı.

 

H.Ü. ARAŞTIRMA FONU

 • Temiz, A. 2015. Süt İşletmelerinde Biyofilm Oluşturan Mikroorganizmalar ve Biyofilm Oluşumunun Karakterizasyonu, TEMİZ, Ayhan (Prof. Dr.), H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Projesi Koordinasyon Birimi Hızlı Destek Projesi, Proje No: 014 D01 602 003-451. (Dilay Kütük Ayhan doktora tezi), Proje yürütücüsü.

 • Temiz, A. 2010. Anne Sütünden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması, H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Destek Projesi, Proje No: 4753). (Ufuk Bağcı doktora tezi), Proje yürütücüsü.

 • Temiz, A. 2009. Serbest ve mikroenkapsüle probiyotik bakterilerin ticari dondurma üretiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: 06.01.602.009 nolu proje  (Ayla Şener’in Doktora Tezi), Proje yürütücüsü

 • Temiz, A. 2008. Doğal fermente gıdalardan enterokokların izolasyonu ve tanımlanması. H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi, Proje No: 07D03602001 nolu proje. (Sine Özmen Toğay’ın Doktora Tezi (bir kısmı), Proje yürütücüsü

 • Sorkun,K., Yurtdagül,M., Temiz,A., Salih,B., Kalyoncu,A.F., Kolankaya,D., Karakaya,G., Keskin,N., Özkırım,A., Tüylü,Ö.A., Gençay,Ö., Yurtsever,N. 2006. Arı Ürünleri ve Arı Hastalıkları Geliştirme ve Uygulama Projesi, H.Ü. Araştırma Fonu (Güdümlü Proje, Proje No: 02GO42) Arı Ürünleri ve Arı Hastalıkları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Projesi, (026042),HÜ (Proje Yürütücü: Doç.Dr. Kadriye Sorkun), Araştırmacı.

 • Temiz, A. 2006. Taze Portakal Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi ve Meyve Yüzey Dekontaminasyon Yöntemlerinin Mikrobiyolojik Kalite Üzerine Etkisi. Ufuk Bağcı’nın Y. Lisans tezi, Proje yürütücüsü

 • H. Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarının Altyapı İyileştirme Çalışmaları, H.Ü. Araştırma Fonu (Güdümlü Proje) (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Jale Acar, Araştırmacı: Prof.Dr. Ayhan Temiz, Prof.Dr. Hamit Köksel, Doç.Dr. Halil Vural, Y.Doç.Dr. Yaşar Kemal Erdem, Doç.Dr. Vural Gökmen, Araştırıcı

 • Temiz, A. 2004. Broilerlerden klasik kültürel yöntemlerle Salmonella izolasyonunda çeşitli yöntem modifikasyonlarının denenmesi” H.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 01 01 602 022. (Betül Vazgeçer’in Doktora tezi, Proje yürütücüsü.

 • Temiz, A. 1996. Peynir suyu laktoz permeatının mikrobiyolojik besiyerlerinde kullanılabilirliği. H. Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 94 02 010 002. (Remziye Yılmaz’ın Yüksek Müh.Tezi), Proje yürütücüsü.

 • Temiz, A. 1994. Tarhanadan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve bunlardan uygun bir starter kombinasyonunun hazırlanarak üretimde kullanılması. H. Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 92 04 010 007.  (A. Neva Yılmazer’in Yüksek Müh.Tezi), Proje Yöneticisi.