Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversitedir. (Sıralama: 201-300)
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2020)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 201-300, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2019)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Türkiye'nin Lider Gıda Mühendisliği Bölümü (2018)
Hacettepe Üniversitesi ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 yılı sıralama sonuçlarına göre Food Science & Technology alanında dünyada 151-200, Türkiye’de ise birinci sırada yer almıştır.
Öğretim
Gıda Mühendisliği lisans programımız Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış öğrenciler yetiştirir.
MÜDEK akreditasyonu
Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 30 Eylül 2021’den itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden akredite edilmiştir.
Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen'in liderliğinde ve Dr. Burçe Ataç Mogol ve Dr. Ezgi Doğan Cömert'in araştırmacı oldukları Waste Quantification to Limit Environmental Stress başlıklı WASTELESS projesi Ufuk Avrupa kapsamında desteklenecek

Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü araştırmacılarının yer aldığı WASTELESS projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu başarı, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa kapsamında, yoğun rekabetin yaşandığı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre alanı 2022 yılı çağrılarında elde edildi.

Gıda israfını azaltma ile mücadelede farklı gıda ürünleri için atık istatistiklerinde birçok veri boşluğu bulunması önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Waste Quantification to Limit Environmental Stress başlıklı WASTELESS projesi, gıda kayıpları ve israfını anlamak ve haritalamak amacıyla tedarik zinciri boyunca kapsamlı ve güvenilir veri toplama araçları / teknolojileri ile bu sayede farklı ülkeler ve gıdalar bazında gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik modellerin geliştirilmesine odaklanıyor. Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları (Dr. Burçe Ataç Mogol ve Dr. Ezgi Doğan Cömert) Dr. Vural Gökmen liderliğinde, evsel gıda kayıpları ve israfının azaltılması için görüntü işleme ve makine öğrenmesine dayalı akıllı buzdolabı prototipinin geliştirilmesi konusundaki tecrübe ve yetkinlikleri ile WASTELESS projesinde önemli bir görev üstlendiler.